Cần đèn là gì? TOP 7 cần đèn PHỔ BIẾN trong chiếu sáng

 

Cần đèn là gì?
Cần đèn gắn tường phổ biến
Cần đèn đơn
Cần đèn đơn
Cần đèn đôi
Cần đèn đôi
Cần đèn ba nhánh
Cần đèn ba nhánh
Cần đèn gắn tường
Cần đèn gắn tường
Cần đèn bắt cột bê tông ly tâm
Cần đèn bắt cột bê tông ly tâm
Cần đèn chữ L
Cần đèn chữ L
Cần đèn Giá (VND)
Cần đèn đơn 350.000 VND – 780.000 VND
Cần đèn đôi 600.000 VND – 920.000 VND
Cần đèn ba nhánh 955.000 VND – 1.300.000 VND
Cần đèn gắn tường 340.000 VND – 400.000 VND
Cần đèn bắt cột bê tông ly tâm 520.000 VND – 650.000 VND

Để lại bình luận