Thiết kế chiếu sáng công trình nhà anh Hải, Nha Trang