Thiết kế chiếu sáng công trình nhà anh Nam, Nha Trang