Thiết kế chiếu sáng công trình nhà chú Phúc, Tiền Giang